LỊCH KHỞI HÀNH

 

STT Tour Mã tour Giá Thời gian Phương tiện Khách sạn Khởi hành Điểm đến
1 Phan Thiết Biển Xanh TGM_PT_01 1.699.000 VND 2 ngày 1 đêm Xe 3 sao Hàng tuần Phan Thiết  Xem tour
2 Đà Lạt Mộng Mơ TGM_DL_02 1.999.000 VND 3 ngày 2 đêm Xe 3 sao Hàng tuần Đà Lạt  Xem tour
3 Nha Trang TGM_NTR_01 4.150.000 VNĐ 4 ngày 3 đêm Xe 3 sao Hàng tuần Nha Trang  Xem tour
4 Phú Quốc TGM_PQC_01 3.950.000 VNĐ 4 ngày 3 đêm Xe, Tàu 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
5 Đà Lạt TGM_DL_01 3.990.000 VNĐ 4 ngày 3 đêm Xe 3 sao Hàng tuần Đà Lạt  Xem tour
6 Đà Nẵng TGM_DN_01 3.950.000 VNĐ 4 ngày 3 đêm Máy bay 2 sao Hàng tuần Đà Nẵng  Xem tour
7 Nam Du TGM_NAMDU_01 1.890.000 VNĐ 3 ngày 2 đêm Xe, Tàu 2 sao Hàng tháng Nam Du  Xem tour
8 Đà Lạt – Phan Thiết TGM_DL-PT_01 7.700.000 VNĐ 4 ngày 3 đêm Máy bay,Xe 3 sao Hàng tuần Đà Lạt  Xem tour
9 Bình Ba – Ninh Chữ TGM_BD-NC_01 2.150.000 VNĐ 3 ngày 2 đêm Xe 3 sao Hàng tháng Ninh Chữ  Xem tour
10 Miền Tây TGM_LT 3.950.000 VNĐ 5 ngày 4 đêm Máy bay,Xe 2 sao Hàng tháng Miền Tây  Xem tour