LỊCH KHỞI HÀNH

 

STT Tour Mã tour Giá Thời gian Phương tiện Khách sạn Khởi hành Điểm đến
1 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
2 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
3 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
4 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
5 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
6 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
7 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
8 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
9 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour
10 Tour Phú Quốc Hè 2017 PQ-H01 3.550.000 VNĐ 2 ngày 3 đêm Máy bay 3 sao Hàng tuần Phú Quốc  Xem tour